Recently Let

3 2 1
2 1 1
Unit 16 / 36 Gordon Street, Milton

16 / 36 Gordon Street, Milton

Let!

Contact for price

2 2 2
Unit 2 / 242 Sir Fred Schonell Drive, St Lucia

2 / 242 Sir Fred Schonell Drive,...

Let!

Contact for price

3 2 2
Unit 1 / 11 Emma Street, Milton

1 / 11 Emma Street, Milton

Let!

Contact for price

3 1 1
Unit 3 / 434 Oxley Road, Sherwood

3 / 434 Oxley Road, Sherwood

Let!

Contact for price

2 2 1
House 9 Pavonia Street, Ashgrove

9 Pavonia Street, Ashgrove

Let!

Contact for price

4 3 1
2 2 1
Unit 1 / 9 Bergin Street, Milton

1 / 9 Bergin Street, Milton

Let!

Contact for price

1 1 1
House 47 Allardyce Street, Graceville

47 Allardyce Street, Graceville

Let!

Contact for price

3 1 1
5 4 10
Unit 4 / 20 McIlwraith Street, Auchenflower

4 / 20 McIlwraith Street, Auchen...

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 502 / 30-32 York Street, Indooroopilly

502 / 30-32 York Street, Indooro...

Let!

Contact for price

2 2 1
2 2 1
1 2 1
Unit 2 / 11 Emma Street, Milton

2 / 11 Emma Street, Milton

Let!

Contact for price

3 1 1
House 19 Collingrove Place, Forest Lake

19 Collingrove Place, Forest Lake

Let!

Contact for price

3 1 1
Unit 6 / 8 Stain Street, Wilston

6 / 8 Stain Street, Wilston

Let!

Contact for price

3 2 1
Unit 2 / 22 Kingsford Street, Auchenflower

2 / 22 Kingsford Street, Auchenf...

Let!

Contact for price

1 1 1
House 1335 Beenleigh Road, Kuraby

1335 Beenleigh Road, Kuraby

Let!

Contact for price

4 1 2
Unit 2 / 124 Whitmore Street, Taringa

2 / 124 Whitmore Street, Taringa

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 3 / 17 Musgrave Road, Indooroopilly

3 / 17 Musgrave Road, Indooroopilly

Let!

Contact for price

2 2 1
Apartment 2 / 16 Lissner Street, Toowong

2 / 16 Lissner Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
House 7 Pine County Place, Bellbowrie

7 Pine County Place, Bellbowrie

Let!

Contact for price

5 2 2
Unit 5 / 9 Jerdanefield Road, St Lucia

5 / 9 Jerdanefield Road, St Lucia

Let!

Contact for price

1 1 1
Unit 2 / 5 Sir Fred Schonell Drive, St Lucia

2 / 5 Sir Fred Schonell Drive, S...

Let!

Contact for price

1 1 1
2 2 1
House 40 Ngeringa Crescent, Chapel Hill

40 Ngeringa Crescent, Chapel Hill

Let!

Contact for price

5 2 2
Apartment 1 / 16 Lissner Street, Toowong

1 / 16 Lissner Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 5 / 15 Foxton Street, Indooroopilly

5 / 15 Foxton Street, Indooroopilly

Let!

Contact for price

1 1 1
Unit 16 / 83 Sherwood Road, Toowong

16 / 83 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

1 1 1
Unit 3 / 49 Miskin St, Toowong

3 / 49 Miskin St, Toowong

Let!

Contact for price

2 1 1
1 1 1
Unit 3 / 140 Arthur Terrace, Red Hill

3 / 140 Arthur Terrace, Red Hill

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 5 / 24 Mitre Street, St Lucia

5 / 24 Mitre Street, St Lucia

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 5 / 93 Oxford Terrace, Taringa

5 / 93 Oxford Terrace, Taringa

Let!

Contact for price

2 1 1
3 2 2
Unit 4 / 47 Elizabeth Street, Toowong

4 / 47 Elizabeth Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 1 1
House 9 Glamorgan Street, Paddington

9 Glamorgan Street, Paddington

Let!

Contact for price

3 1 1
Unit 18 / 68 Bellevue Terrace, St Lucia

18 / 68 Bellevue Terrace, St Lucia

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 22 / 9 Durham Street, St Lucia

22 / 9 Durham Street, St Lucia

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 3 / 46 Mitre Street, St Lucia

3 / 46 Mitre Street, St Lucia

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 7 / 18 Foxton Street, Indooroopilly

7 / 18 Foxton Street, Indooroopilly

Let!

Contact for price

2 1 2
Unit 5 / 105 Sherwood Road, Toowong

5 / 105 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

2 1 2
Unit 34 / 35 Morrow Street, Taringa

34 / 35 Morrow Street, Taringa

Let!

Contact for price

1 1 1
Unit 5 / 77 Sherwood Road, Toowong

5 / 77 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

3 2 2
Unit 403 / 30-32 York Street, Indooroopilly

403 / 30-32 York Street, Indooro...

Let!

Contact for price

2 2 1
House 153 Birdwood Terrace, Toowong

153 Birdwood Terrace, Toowong

Let!

Contact for price

4 1 2
4 2 1
House 17 Warren St, St Lucia

17 Warren St, St Lucia

Let!

Contact for price

3 1 2
Unit 7 / 31 Brisbane Street, St Lucia

7 / 31 Brisbane Street, St Lucia

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 13 / 5 Ada Street, Taringa

13 / 5 Ada Street, Taringa

Let!

Contact for price

3 1 1
House 16 Burbong Street , Chapel Hill

16 Burbong Street , Chapel Hill

Let!

Contact for price

2 1 0
Unit 5 / 24 Maryvale Street, Toowong

5 / 24 Maryvale Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 1 1
House 88 Waverley Road, Taringa

88 Waverley Road, Taringa

Let!

Contact for price

3 1 2
3 1 2
House 5 Willows Court, Murarrie

5 Willows Court, Murarrie

Let!

Contact for price

5 3 2
House 58 Orchard Terrace, St Lucia

58 Orchard Terrace, St Lucia

Let!

Contact for price

4 2 2
House 18 Campbell Street, Paddington

18 Campbell Street, Paddington

Let!

Contact for price

3 1 1
3 2 1
Unit 8 / 26 Lang Parade, Auchenflower

8 / 26 Lang Parade, Auchenflower

Let!

Contact for price

2 1 1
Apartment 1103 / 38 High Street, Toowong

1103 / 38 High Street, Toowong

Let!

Contact for price

1 1 1
Unit 7 / 179 Baroona Road, Paddington

7 / 179 Baroona Road, Paddington

Let!

Contact for price

3 2 2
Unit 1 / 49 Westerham Street, Taringa

1 / 49 Westerham Street, Taringa

Let!

Contact for price

2 1 1
3 2 2
House 5 Pine County Place, Bellbowrie

5 Pine County Place, Bellbowrie

Let!

Contact for price

4 2 2
Unit 3 / 14 Lima Street, Auchenflower

3 / 14 Lima Street, Auchenflower

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 7 / 68 Bellevue Terrace, St Lucia

7 / 68 Bellevue Terrace, St Lucia

Let!

Contact for price

2 2 2
Unit 5 / 37 Chasley Street, Auchenflower

5 / 37 Chasley Street, Auchenflower

Let!

Contact for price

3 2 1
Unit 5 / 83 Sherwood Road, Toowong

5 / 83 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 2
Unit 606 / 2-6  Land Street, Toowong

606 / 2-6 Land Street, Toowong

Let!

Contact for price

1 1 1
Unit 6 / 131 Mowbray Terrace, East Brisbane

6 / 131 Mowbray Terrace, East Br...

Let!

Contact for price

1 1 1
Unit 3 / 40 Maryvale Street, Toowong

3 / 40 Maryvale Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 6 / 426 Milton Road, Auchenflower

6 / 426 Milton Road, Auchenflower

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 5 / 17 Donaldson Street, Corinda

5 / 17 Donaldson Street, Corinda

Let!

Contact for price

2 1 1
Apartment 1009 / 38 High Street, Toowong

1009 / 38 High Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
Townhouse 7 / 8-12 Quinn Street, Toowong

7 / 8-12 Quinn Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 7 / 70 Swann Road, Taringa

7 / 70 Swann Road, Taringa

Let!

Contact for price

3 2 1
House 98 Lambert Street, Kangaroo Point

98 Lambert Street, Kangaroo Point

Let!

Contact for price

2 1 2
Unit 10 / 18 Morrow St, Taringa

10 / 18 Morrow St, Taringa

Let!

Contact for price

2 2 2
House 9 Caladenia Street, Indooroopilly

9 Caladenia Street, Indooroopilly

Let!

Contact for price

5 2 2
Unit 15 / 28 Sundridge Street, Taringa

15 / 28 Sundridge Street, Taringa

Let!

Contact for price

2 2 1
2 2 2
Unit 4 / 58 Maryvale Street, Toowong

4 / 58 Maryvale Street, Toowong

Let!

Contact for price

3 2 1
Unit 3 / 49 Miskin St, Toowong

3 / 49 Miskin St, Toowong

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 503 / 30-32 York Street, Indooroopilly

503 / 30-32 York Street, Indooro...

Let!

Contact for price

2 2 1
3 2 1
Apartment 20 / 32 Cadell Street, Toowong

20 / 32 Cadell Street, Toowong

Let!

Contact for price

3 2 2
Unit 4 / 12 York Street, Indooroopilly

4 / 12 York Street, Indooroopilly

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 1 / 3 Sugarwood Street, Bellbowrie

1 / 3 Sugarwood Street, Bellbowrie

Let!

Contact for price

3 2 1
House 14  Coliban Court, Collingwood Park

14 Coliban Court, Collingwood Park

Let!

Contact for price

4 1 2
Townhouse 65 / 23 Earl Street, Dinmore

65 / 23 Earl Street, Dinmore

Let!

Contact for price

0 2 1
House 8 Target Drive, Griffin

8 Target Drive, Griffin

Let!

Contact for price

4 2 2
Unit 1 / 30 Lang Parade, Auchenflower

1 / 30 Lang Parade, Auchenflower

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 3 / 56 Miskin Street, Toowong

3 / 56 Miskin Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 15 / 77 Sherwood Road, Toowong

15 / 77 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
House 22 Strong Avenue, Graceville

22 Strong Avenue, Graceville

Let!

Contact for price

4 2 1
Unit 1 / 56 Miskin Street, Toowong

1 / 56 Miskin Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 6 / 33 York Street, Indooroopilly

6 / 33 York Street, Indooroopilly

Let!

Contact for price

2 2 2
1 1 1
2 2 1
Unit 1 / 95 Sherwood Road, Toowong

1 / 95 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 6 / 71 Warren Street, St Lucia

6 / 71 Warren Street, St Lucia

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 8 / 22 Warren Street, St Lucia

8 / 22 Warren Street, St Lucia

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 5 / 9 Waverley Road, Taringa

5 / 9 Waverley Road, Taringa

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 4/32-36 Lissner Street, Toowong

4/32-36 Lissner Street, Toowong

Let!

Contact for price

1 1 1
House 556a Middle Road, Greenbank

556a Middle Road, Greenbank

Let!

Contact for price

4 2 2
Unit 9 / 83 Sherwood Road, Toowong

9 / 83 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

2 1 1
3 2 1
Unit 4 / 18 Cecil Street, Indooroopilly

4 / 18 Cecil Street, Indooroopilly

Let!

Contact for price

2 1 1
Apartment 11 / 186 Moggill Road, Taringa

11 / 186 Moggill Road, Taringa

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 9 / 32-36 Lissner Street, Toowong

9 / 32-36 Lissner Street, Toowong

Let!

Contact for price

1 1 1
House 26 Bridge Street, Chelmer

26 Bridge Street, Chelmer

Let!

Contact for price

3 1 1
Unit 1 / 15 Foxton Street, Indooroopilly

1 / 15 Foxton Street, Indooroopilly

Let!

Contact for price

1 1 1
Duplex 736B Moggill Road, Chapel Hill

736B Moggill Road, Chapel Hill

Let!

Contact for price

2 1 2
Unit 15 / 83 Sherwood Road, Toowong

15 / 83 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
House 55 Orchard Terrace, St Lucia

55 Orchard Terrace, St Lucia

Let!

Contact for price

3 1 2
Townhouse 5 / 8-12 Quinn Street, Toowong

5 / 8-12 Quinn Street, Toowong

Let!

Contact for price

3 2 1
House 28 Rees Avenue, Coorparoo

28 Rees Avenue, Coorparoo

Let!

Contact for price

3 1 1
Townhouse 4 / 26 Glenrosa Road, Red Hill

4 / 26 Glenrosa Road, Red Hill

Let!

Contact for price

2 2 2
Unit 26 / 15 Whitmore Street, Taringa

26 / 15 Whitmore Street, Taringa

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 6 / 77 Sherwood Road, Toowong

6 / 77 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 1 / 40 Bayliss Street, Toowong

1 / 40 Bayliss Street, Toowong

Let!

Contact for price

1 1 1
Unit 7 / 18 Augustus Street, Toowong

7 / 18 Augustus Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 1 / 7 Elizabeth Street, Toowong

1 / 7 Elizabeth Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 1 1
House 71 Sherwood Road, Toowong

71 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

3 1 2
Townhouse 3 / 20 Green Street, Booval

3 / 20 Green Street, Booval

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 1 / 738 Moggill Road, Chapel Hill

1 / 738 Moggill Road, Chapel Hill

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 18 / 9 Durham Street, St Lucia

18 / 9 Durham Street, St Lucia

Let!

Contact for price

2 2 1
House 14 Chello Street, Griffin

14 Chello Street, Griffin

Let!

Contact for price

4 2 2
House 27 Creswick Place, Bellbowrie

27 Creswick Place, Bellbowrie

Let!

Contact for price

3 1 1
Unit 6 / 15 Foxton Street, Indooroopilly

6 / 15 Foxton Street, Indooroopilly

Let!

Contact for price

1 1 1
House 71 Celebration Crescent, Griffin

71 Celebration Crescent, Griffin

Let!

Contact for price

4 2 2
Unit 3 / 95 Sherwood Road, Toowong

3 / 95 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

2 1 1
3 2 1
Townhouse 3 / 69 Ascog Terrace, Toowong

3 / 69 Ascog Terrace, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 2
Unit 14 / 57 Mitre Street, St Lucia

14 / 57 Mitre Street, St Lucia

Let!

Contact for price

2 2 0
3 2 1
Unit 9 / 22 Ridley Street, Auchenflower

9 / 22 Ridley Street, Auchenflower

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 10 / 18 Vincent Street, Indooroopilly

10 / 18 Vincent Street, Indooroo...

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 6 / 131 Mowbray Terrace, East Brisbane

6 / 131 Mowbray Terrace, East Br...

Let!

Contact for price

1 1 1
House 5 Confederate Street, Red Hill

5 Confederate Street, Red Hill

Let!

Contact for price

3 1 0
Unit 2506 / 92-100 Quay Street, Brisbane City

2506 / 92-100 Quay Street, Brisb...

Let!

Contact for price

3 2 1
House 5 Confederate Street, Red Hill

5 Confederate Street, Red Hill

Let!

Contact for price

3 1 0
3 2 2
Unit 19 / 21 Campbell Street, Toowong

19 / 21 Campbell Street, Toowong

Let!

Contact for price

3 2 1
House 20 Stanley Street, Indooroopilly

20 Stanley Street, Indooroopilly

Let!

Contact for price

3 2 2
Unit 2 / 77 Sherwood Road, Toowong

2 / 77 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 20 / 39 Maryvale Street, Toowong

20 / 39 Maryvale Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 2 / 58 Quinn Street, Toowong

2 / 58 Quinn Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 2
House 26 Visentin Road South, Morayfield

26 Visentin Road South, Morayfield

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 8 / 9 Bergin Street, Milton

8 / 9 Bergin Street, Milton

Let!

Contact for price

2 2 2
House 20 Stanley Street, Indooroopilly

20 Stanley Street, Indooroopilly

Let!

Contact for price

3 2 2
Unit 2 / 24 Lima Street, Auchenflower

2 / 24 Lima Street, Auchenflower

Let!

Contact for price

2 1 1
House 736A Moggill Road, Chapel Hill

736A Moggill Road, Chapel Hill

Let!

Contact for price

4 1 4
Townhouse 2 / 3 Lani Street, Wishart

2 / 3 Lani Street, Wishart

Let!

Contact for price

3 1 1
Townhouse 4 / 18 Ada Street, Taringa

4 / 18 Ada Street, Taringa

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 7 / 77 Benson Street, Toowong

7 / 77 Benson Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 5 / 95 Sherwood Road, Toowong

5 / 95 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 2 / 33 York Street, Indooroopilly

2 / 33 York Street, Indooroopilly

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 4 / 95 Sherwood Road, Toowong

4 / 95 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 4 / 83 Sherwood Road, Toowong

4 / 83 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 10 / 83 Sherwood Road, Toowong

10 / 83 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 2
Unit 11 / 83 Sherwood Road, Toowong

11 / 83 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 16 / 36 Gordon Street, Milton

16 / 36 Gordon Street, Milton

Let!

Contact for price

2 2 2

How much is your property worth?

Get in touch to learn more about current market trends and conditions and local property sale and rental values.

Activerealestate.com.au Pty Ltd © 2017 - 2020 | Legals & Privacy

Powered by Eagle Software