Recently Let

House 14 Gordon Street, Paddington

14 Gordon Street, Paddington

Let!

Contact for price

4 2 1
Unit 7 / 1 Golding Street, Toowong

7 / 1 Golding Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 5 / 11  Cadell Street, Toowong

5 / 11 Cadell Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 10 / 49 Bishop Street, St Lucia

10 / 49 Bishop Street, St Lucia

Let!

Contact for price

2 1 1
Apartment 1 / 83 Sherwood Road, Toowong

1 / 83 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 2
Unit 4 / 5 Norwood Street, Toowong

4 / 5 Norwood Street, Toowong

Let!

Contact for price

3 3 1
2 1 1
4 2 2
2 2 1
Unit 3 / 40 Maryvale Street, Toowong

3 / 40 Maryvale Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
3 2 2
Townhouse 4 / 146 Carmody Rd, St Lucia

4 / 146 Carmody Rd, St Lucia

Let!

Contact for price

3 2 2
3 2 1
Apartment 8 / 83 Sherwood Road, Toowong

8 / 83 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 3 / 14 Lima Street, Auchenflower

3 / 14 Lima Street, Auchenflower

Let!

Contact for price

2 2 1
2 2 1
Unit 15 / 77 Sherwood Road, Toowong

15 / 77 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 16 / 83 Sherwood Road, Toowong

16 / 83 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

1 1 1
Unit 8 / 21 McIlwraith Steet, Auchenflower

8 / 21 McIlwraith Steet, Auchenf...

Let!

Contact for price

3 1 1
Unit 5 / 81 Armadale Street, St Lucia

5 / 81 Armadale Street, St Lucia

Let!

Contact for price

2 1 1
House 41 Warburton Street, Bardon

41 Warburton Street, Bardon

Let!

Contact for price

3 1 1
Unit 2 / 95 Sherwood Road, Toowong

2 / 95 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 5 / 24 Maryvale Street, Toowong

5 / 24 Maryvale Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 6 / 55 Hassall Street, Corinda

6 / 55 Hassall Street, Corinda

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 5 / 77 Sherwood Road, Toowong

5 / 77 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

3 2 2
House 19 Collingrove Place, Forest Lake

19 Collingrove Place, Forest Lake

Let!

Contact for price

3 1 1
Apartment 1 / 32 Cadell Street, Toowong

1 / 32 Cadell Street, Toowong

Let!

Contact for price

3 2 2
Unit 34 / 35 Morrow Street, Taringa

34 / 35 Morrow Street, Taringa

Let!

Contact for price

1 1 1
House 14 Chello Street, Griffin

14 Chello Street, Griffin

Let!

Contact for price

4 2 2
Unit 7 / 18 Foxton Street, Indooroopilly

7 / 18 Foxton Street, Indooroopilly

Let!

Contact for price

2 1 2
3 2 1
Unit 2 / 53 Alpha Street, Taringa

2 / 53 Alpha Street, Taringa

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 1 / 4 Goldieslie Road, Indooroopilly

1 / 4 Goldieslie Road, Indooroop...

Let!

Contact for price

2 1 0
House 9 Caladenia Street, Indooroopilly

9 Caladenia Street, Indooroopilly

Let!

Contact for price

5 2 2
Unit 1 / 15 Foxton Street, Indooroopilly

1 / 15 Foxton Street, Indooroopilly

Let!

Contact for price

1 1 1
2 2 1
Unit 606 / 2-6  Land Street, Toowong

606 / 2-6 Land Street, Toowong

Let!

Contact for price

1 1 1
Unit 3 / 15 Foxton Street, Indooroopilly

3 / 15 Foxton Street, Indooroopilly

Let!

Contact for price

1 1 1
House 11 Floradel Street, Griffin

11 Floradel Street, Griffin

Let!

Contact for price

4 2 2
2 2 1
Apartment 11 / 186 Moggill Road, Taringa

11 / 186 Moggill Road, Taringa

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 4 / 16 Lissner Street, Toowong

4 / 16 Lissner Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
House 183 Honour Avenue, Chelmer

183 Honour Avenue, Chelmer

Let!

Contact for price

3 2 1
House 17 Warren St, St Lucia

17 Warren St, St Lucia

Let!

Contact for price

3 1 2
3 2 1
Townhouse 6 / 8-12 Quinn Street, Toowong

6 / 8-12 Quinn Street, Toowong

Let!

Contact for price

3 2 1
2 1 1
House 1 Hope Street, Griffin

1 Hope Street, Griffin

Let!

Contact for price

4 2 2
Unit 5 / 33 Hoogley Street, West End

5 / 33 Hoogley Street, West End

Let!

Contact for price

2 1 1
2 1 1
3 2 1
Unit 5 / 37 Chasely Street, Auchenflower

5 / 37 Chasely Street, Auchenflower

Let!

Contact for price

3 2 1
Unit 7 / 179 Baroona Road, Paddington

7 / 179 Baroona Road, Paddington

Let!

Contact for price

3 2 2
Unit 3 / 49 Miskin St, Toowong

3 / 49 Miskin St, Toowong

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 3 / 33 York Street, Indooroopilly

3 / 33 York Street, Indooroopilly

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 3 / 140 Arthur Terrace, Red Hill

3 / 140 Arthur Terrace, Red Hill

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 6 / 15 Clarence Road, Indooroopilly

6 / 15 Clarence Road, Indooroopilly

Let!

Contact for price

2 2 1
House 58 Orchard Terrace, St Lucia

58 Orchard Terrace, St Lucia

Let!

Contact for price

4 2 2
Duplex 736B Moggill Road, Chapel Hill

736B Moggill Road, Chapel Hill

Let!

Contact for price

2 1 2
Unit 303 / 30-32  York Street, Indooroopilly

303 / 30-32 York Street, Indoor...

Let!

Contact for price

2 2 1
Townhouse 8 / 8-12 Quinn Street, Toowong

8 / 8-12 Quinn Street, Toowong

Let!

Contact for price

3 2 1
Townhouse 9 / 8-12 Quinn Street, Toowong

9 / 8-12 Quinn Street, Toowong

Let!

Contact for price

3 2 1
House 9 Pavonia Street, Ashgrove

9 Pavonia Street, Ashgrove

Let!

Contact for price

4 3 1
Unit 7 / 22 Kingsford Street, Auchenflower

7 / 22 Kingsford Street, Auchenf...

Let!

Contact for price

2 2 2
Unit 1 / 56 Miskin Street, Toowong

1 / 56 Miskin Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 1 1
3 2 1
House 71 Celebration Crescent, Griffin

71 Celebration Crescent, Griffin

Let!

Contact for price

4 2 2
House 26 Mordant Street, Ascot

26 Mordant Street, Ascot

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 101 / 30-32 York Street, Indooroopilly

101 / 30-32 York Street, Indooro...

Let!

Contact for price

2 2 1
Apartment 22 / 12 Patrick Lane, Toowong

22 / 12 Patrick Lane, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
House 30 Chello Street, Griffin

30 Chello Street, Griffin

Let!

Contact for price

4 2 2
Unit 22 / 32-36 Lissner Street, Toowong

22 / 32-36 Lissner Street, Toowong

Let!

Contact for price

1 1 1
House 59 Celebration Crescent, Griffin

59 Celebration Crescent, Griffin

Let!

Contact for price

4 2 2
Unit 10 / 15 Whitmore Street, Taringa

10 / 15 Whitmore Street, Taringa

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 13 / 758 Ann Street, Fortitude Valley

13 / 758 Ann Street, Fortitude V...

Let!

Contact for price

1 1 0
Unit 22 / 9 Durham Street, St Lucia

22 / 9 Durham Street, St Lucia

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 3 / 39 Adsett Street, Taringa

3 / 39 Adsett Street, Taringa

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 1 / 11 Emma Street, Milton

1 / 11 Emma Street, Milton

Let!

Contact for price

3 1 1
Unit 4 / 80 Miskin Street, Toowong

4 / 80 Miskin Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 2
Unit 6 / 33 York Street, Indooroopilly

6 / 33 York Street, Indooroopilly

Let!

Contact for price

2 2 2
3 2 2
2 1 1
Apartment 29 / 60 Sherwood Road, Toowong

29 / 60 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 2
Unit 5 / 17 Donaldson Street, Corinda

5 / 17 Donaldson Street, Corinda

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 6 / 131 Mowbray Tce, East Brisbane

6 / 131 Mowbray Tce, East Brisbane

Let!

Contact for price

1 1 1
Unit 16 / 125 Clarence Road, Indooroopilly

16 / 125 Clarence Road, Indooroo...

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 7 / 179 Baroona Road, Paddington

7 / 179 Baroona Road, Paddington

Let!

Contact for price

3 2 2
House 61 Celebration Crescent, Griffin

61 Celebration Crescent, Griffin

Let!

Contact for price

4 2 2
3 2 3
House 27 Creswick Place, Bellbowrie

27 Creswick Place, Bellbowrie

Let!

Contact for price

3 1 1
Unit 8 / 22 Warren Street, St Lucia

8 / 22 Warren Street, St Lucia

Let!

Contact for price

2 1 1
House 43 McPherson Road, Sinnamon Park

43 McPherson Road, Sinnamon Park

Let!

Contact for price

3 2 1
Unit 4 / 15 Augustus Street, Toowong

4 / 15 Augustus Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 17 / 32-36 Lissner Street, Toowong

17 / 32-36 Lissner Street, Toowong

Let!

Contact for price

1 1 1
Unit 18 / 9 Durham Street, St Lucia

18 / 9 Durham Street, St Lucia

Let!

Contact for price

2 2 1
Townhouse 2 / 3 Lani Street, Wishart

2 / 3 Lani Street, Wishart

Let!

Contact for price

3 1 1
House 55 Orchard Terrace, St Lucia

55 Orchard Terrace, St Lucia

Let!

Contact for price

3 1 2
Unit 4 / 16 Fortitude Street, Auchenflower

4 / 16 Fortitude Street, Auchenf...

Let!

Contact for price

2 1 1
House 28 Rees Avenue, Coorparoo

28 Rees Avenue, Coorparoo

Let!

Contact for price

3 1 1
Unit 3 / 44 Maryvale Street, Toowong

3 / 44 Maryvale Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 1 1
Apartment 1 / 83 Sherwood Road, Toowong

1 / 83 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 2
4 2 2
Unit 2 / 140 Arthur Terrace, Red Hill

2 / 140 Arthur Terrace, Red Hill

Let!

Contact for price

2 1 1
Apartment 410 / 6 Quarry Road, Sherwood

410 / 6 Quarry Road, Sherwood

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 5 / 16 Lissner Street, Toowong

5 / 16 Lissner Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
2 1 1
House 8 Florence Place, Oxley

8 Florence Place, Oxley

Let!

Contact for price

3 2 2
Unit 2 / 24 Lima Street, Auchenflower

2 / 24 Lima Street, Auchenflower

Let!

Contact for price

2 1 1
House 12 Whitehorse Road, Dakabin

12 Whitehorse Road, Dakabin

Let!

Contact for price

4 2 2
1 2 1
Unit 27 / 32 Cadell Street, Toowong

27 / 32 Cadell Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 2
3 2 2
House 4 Cornuta Close, Bellbowrie

4 Cornuta Close, Bellbowrie

Let!

Contact for price

3 1 1
Unit 15 / 83 Sherwood Road, Toowong

15 / 83 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
House 70 Celebration Crescent, Griffin

70 Celebration Crescent, Griffin

Let!

Contact for price

4 2 2
Apartment 2 / 73 Sherwood Road, Toowong

2 / 73 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 8 / 9 Bergin Street, Milton

8 / 9 Bergin Street, Milton

Let!

Contact for price

2 2 2
House 6 Chapel Hill Road, Chapel Hill

6 Chapel Hill Road, Chapel Hill

Let!

Contact for price

4 1 2
Apartment 18 / 32 Cadell Street, Toowong

18 / 32 Cadell Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
Apartment 1009 / 38 High Street, Toowong

1009 / 38 High Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
5 4 10
3 2 1
Unit 10 / 18 Morrow St, Taringa

10 / 18 Morrow St, Taringa

Let!

Contact for price

2 2 2
Unit 4 / 40 Bayliss Street, Toowong

4 / 40 Bayliss Street, Toowong

Let!

Contact for price

3 1 1
3 2 2
Apartment 3/41 McDougall Street, Milton

3/41 McDougall Street, Milton

Let!

Contact for price

3 2 2
2 1 1
2 2 1
Unit 7 / 52 Marmion Parade, Taringa

7 / 52 Marmion Parade, Taringa

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 19 / 21 Campbell Street, Toowong

19 / 21 Campbell Street, Toowong

Let!

Contact for price

3 2 1
Unit 5 / 33 Hoogley Street, West End

5 / 33 Hoogley Street, West End

Let!

Contact for price

2 1 1
Apartment 807 / 38 High Street, Toowong

807 / 38 High Street, Toowong

Let!

Contact for price

1 1 1
Unit 2 / 4 Goldieslie Road, Indooroopilly

2 / 4 Goldieslie Road, Indooroop...

Let!

Contact for price

3 1 1
House 157 Birdwood Terrace, Toowong

157 Birdwood Terrace, Toowong

Let!

Contact for price

2 1 2
Unit 3 / 17 Grimes Street, Auchenflower

3 / 17 Grimes Street, Auchenflower

Let!

Contact for price

2 1 1
2 2 1
3 2 2
Townhouse 4 / 18 Ada Street, Taringa

4 / 18 Ada Street, Taringa

Let!

Contact for price

2 2 1
Townhouse 3 / 69 Ascog Terrace, Toowong

3 / 69 Ascog Terrace, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 2
Unit 15 / 28 Sundridge Street, Taringa

15 / 28 Sundridge Street, Taringa

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 6 / 17 Musgrave Road, Indooroopilly

6 / 17 Musgrave Road, Indooroopilly

Let!

Contact for price

2 2 2
Unit 502 / 30-32 York Street, Indooroopilly

502 / 30-32 York Street, Indooro...

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 1 / 48 Beatrice Street, Taringa

1 / 48 Beatrice Street, Taringa

Let!

Contact for price

2 1 1
House 7 Pine County Place, Bellbowrie

7 Pine County Place, Bellbowrie

Let!

Contact for price

5 2 2
Unit 2 / 15 Foxton Street, Indooroopilly

2 / 15 Foxton Street, Indooroopilly

Let!

Contact for price

1 1 1
3 2 2
Unit 5 / 11 Holland Street, Toowong

5 / 11 Holland Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
2 1 1
Unit 11 / 83 Sherwood Road, Toowong

11 / 83 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 6 / 71 Warren Street, St Lucia

6 / 71 Warren Street, St Lucia

Let!

Contact for price

2 2 1
Townhouse 2 / 1 Augustus Street, Toowong

2 / 1 Augustus Street, Toowong

Let!

Contact for price

3 2 2
Apartment 10 / 77 Sherwood Road, Toowong

10 / 77 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 2
Unit 26 / 53 Warry Street, Fortitude Valley

26 / 53 Warry Street, Fortitude ...

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 3 / 43 Lambert Road, Indooroopilly

3 / 43 Lambert Road, Indooroopilly

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 3 / 83 Sherwood Road, Toowong

3 / 83 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
3 2 1
House 22 Strong Avenue, Graceville

22 Strong Avenue, Graceville

Let!

Contact for price

4 2 1
2 2 2
Unit 4 / 18 Morrow Street, Taringa

4 / 18 Morrow Street, Taringa

Let!

Contact for price

2 2 2
Unit 7 / 179 Baroona Road, Paddington

7 / 179 Baroona Road, Paddington

Let!

Contact for price

3 2 2
Townhouse 3 / 8-12 Quinn Street, Toowong

3 / 8-12 Quinn Street, Toowong

Let!

Contact for price

3 2 1
House 53 Glen Holm Street, Mitchelton

53 Glen Holm Street, Mitchelton

Let!

Contact for price

4 2 1
Unit 3 / 45 Riverview Terrace, Indooroopilly

3 / 45 Riverview Terrace, Indoor...

Let!

Contact for price

2 2 2
House 48 Tucker Street, Chapel Hill

48 Tucker Street, Chapel Hill

Let!

Contact for price

4 2 2
Unit 6 / 15 Foxton Street, Indooroopilly

6 / 15 Foxton Street, Indooroopilly

Let!

Contact for price

1 1 1
Unit 3 / 25 Raven Street, St Lucia

3 / 25 Raven Street, St Lucia

Let!

Contact for price

3 1 2
Unit 3 / 4 Sheehan Street, Milton

3 / 4 Sheehan Street, Milton

Let!

Contact for price

2 2 2
Apartment 408 / 6 Quarry Road, Sherwood

408 / 6 Quarry Road, Sherwood

Let!

Contact for price

2 2 1
2 1 1
Unit 10 / 49 Bishop Street, St Lucia

10 / 49 Bishop Street, St Lucia

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 9 / 18 Morrow Street, Taringa

9 / 18 Morrow Street, Taringa

Let!

Contact for price

2 2 2
2 2 2
Unit 10 / 15 Whitmore Street, Taringa

10 / 15 Whitmore Street, Taringa

Let!

Contact for price

2 1 1
Apartment 1 / 16 Lissner Street, Toowong

1 / 16 Lissner Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
3 2 1
Unit 5 / 17 Grimes Street, Auchenflower

5 / 17 Grimes Street, Auchenflower

Let!

Contact for price

2 1 1
1 1 1
3 2 1
Unit 1 / 277 Simpsons Road, Bardon

1 / 277 Simpsons Road, Bardon

Let!

Contact for price

1 1 1
Unit 6 / 426 Milton Road, Auchenflower

6 / 426 Milton Road, Auchenflower

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 13 / 758 Ann Street, Fortitude Valley

13 / 758 Ann Street, Fortitude V...

Let!

Contact for price

1 1 0
2 2 1
House 49 Aspire Parade, Griffin

49 Aspire Parade, Griffin

Let!

Contact for price

4 2 2
Unit 3 / 17 Musgrave Road, Indooroopilly

3 / 17 Musgrave Road, Indooroopilly

Let!

Contact for price

2 2 1
House 18 Campbell Street, Paddington

18 Campbell Street, Paddington

Let!

Contact for price

3 1 1
House 2 Harts Road, Indooroopilly

2 Harts Road, Indooroopilly

Let!

Contact for price

3 2 2
Apartment 21 / 32 Cadell Street, Toowong

21 / 32 Cadell Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 22 / 32-36 Lissner Street, Toowong

22 / 32-36 Lissner Street, Toowong

Let!

Contact for price

1 1 1
Apartment 406 / 6 Quarry Road, Sherwood

406 / 6 Quarry Road, Sherwood

Let!

Contact for price

2 2 1
Apartment 410 / 6 Quarry Road, Sherwood

410 / 6 Quarry Road, Sherwood

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 14 / 31 Glen Road, Toowong

14 / 31 Glen Road, Toowong

Let!

Contact for price

2 2 1
Apartment 302 / 6 Quarry Road, Sherwood

302 / 6 Quarry Road, Sherwood

Let!

Contact for price

2 2 1
Unit 8 / 22 Warren Street, St Lucia

8 / 22 Warren Street, St Lucia

Let!

Contact for price

2 1 1
Apartment 1103 / 38 High Street, Toowong

1103 / 38 High Street, Toowong

Let!

Contact for price

1 1 1
Unit 6 / 95 Sherwood Road, Toowong

6 / 95 Sherwood Road, Toowong

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 4/32-36 Lissner Street, Toowong

4/32-36 Lissner Street, Toowong

Let!

Contact for price

1 1 1
Unit 6 / 24 Maryvale Street, Toowong

6 / 24 Maryvale Street, Toowong

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 2 / 140 Arthur Terrace, Red Hill

2 / 140 Arthur Terrace, Red Hill

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 2 / 124 Whitmore Street, Taringa

2 / 124 Whitmore Street, Taringa

Let!

Contact for price

2 2 1
House 40 Ngeringa Crescent, Chapel Hill

40 Ngeringa Crescent, Chapel Hill

Let!

Contact for price

5 2 2
House 1335 Beenleigh Road, Kuraby

1335 Beenleigh Road, Kuraby

Let!

Contact for price

4 1 2
Unit 5/81 Armadale Street, St Lucia

5/81 Armadale Street, St Lucia

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 18 / 9 Durham Street, St Lucia

18 / 9 Durham Street, St Lucia

Let!

Contact for price

2 2 1
1 1 1
Unit 1 / 49 Westerham Street, Taringa

1 / 49 Westerham Street, Taringa

Let!

Contact for price

2 1 1
House 26 Mordant Street, Ascot

26 Mordant Street, Ascot

Let!

Contact for price

2 1 1
Unit 5 / 24 Mitre Street, St Lucia

5 / 24 Mitre Street, St Lucia

Let!

Contact for price

2 2 1
Townhouse 3 / 20 Green Street, Booval

3 / 20 Green Street, Booval

Let!

Contact for price

2 1 1
3 2 1

How much is your property worth?

Get in touch to learn more about current market trends and conditions and local property sale and rental values.

Activerealestate.com.au Pty Ltd © 2017 - 2019 | Legals & Privacy

Powered by Eagle Software